Hopp til hovedinnhold

Familiegjen­forening

5 ressurser

Mange flyktningfamilier har erfart å bli adskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene kan hver for seg eller sammen ha vært utsatt for store belastninger og traumatiske hendelser. Selv om familien har lengtet etter å bli gjenforent, kan familiegjenforeningen også innebære store utfordringer og omstillinger.

I ressursene på denne siden finner du konkrete verktøy og fagstoff til hvordan jobbe med familier som blir gjenforent etter lengre tids adskillelse, og som kan ha vært på flukt over tid.

Film,
Nettside

Familieinnvandring - UDI

Beskrivelse: UDI har en informasjonsside om familieinnvandring. Der forklarer de forskjellen på familiegjenforening og familieetablering.

PDF

Familiegjenforening i eksil. Forebyggende familiesamtaler

Beskrivelse: Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt adskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene har hver for seg eller sammen vært utsatt for mange belastninger og traumatiske hendelser.

PDF

Family Migration and Integration

Beskrivelse: “Kunnskapsstatus om familieinnvandring og integrering” skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet av Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Jan Paul Brekke (Institutt for samfunnsforskning).