Hopp til hovedinnhold

Seksualisert vold i krig

9 ressurser

En del av de flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for seksualisert vold i forbindelse med krig, forfølgelse og flukt. Dette gjelder både kvinner, menn og barn. Det er viktig at hjelpere i Norge er bevisst på dette og bidrar til at overleverne blir identifisert, at skader blir utredet og dokumentert, og at de får den hjelp og behandling de trenger. Her finner du mer informasjon og konkrete redskap du kan bruke i møte med overlevere.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Mental health and gender based violence

Beskrivelse: Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse. En av de tematiske undersidene handler om seksualisert vold i krig og konflikt.

Film

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn.

Nettside,
PDF

Breaking the silence

Beskrivelse: Å bryte tausheten rundt seksualisert vold i krig og konflikt er avgjørende for å bekjempe slik vold og lege skadene. Dette er ikke mulig for et menneske alene.

PDF

Violence Against Women in Syria

Beskrivelse: Rapporten «Violence against women in Syria: Breaking the silence» fra the International Federation for Human Rights (FIDH, 2012) om bruk av voldtekt i Syria som har blitt en utbredt taktikk som brukes av flere aktører som et verktøy for å straffe kvinne

PDF

Sexual violence in the Democratic republic of Congo

Beskrivelse: I rapporten “Sexual violence in the Democratic republic of Congo” (2021) beskriver Leger Uten Grenser om omfattende bruk av seksualisert vold i DRC både som våpen i konflikt og i sivil sammenheng.