Hopp til hovedinnhold

Tortur

15 ressurser

En del av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for, eller vitne til, tortur eller alvorlig mishandling i hjemlandet eller under flukten. Tortur regnes å være et av de verste traumene et menneske kan oppleve. Kunnskap om tortur er derfor viktig for enhver som møter flyktninger eller asylsøkere. Helsedirektoratet presiserer at helsepersonell skal kjenne til symptomer på tortur, diagnostikk, behandling og oppfølging i tråd med Istanbulprotokollen. Her kan du lære mer om tortur, slik at du er bedre forberedt.

PDF

Torturert og glemt

Beskrivelse: I 2020 lanserte Norges Røde Kors rapporten «Torturert og glemt. Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge».

PDF

Torturutsatte i den norske asylprosessen

Beskrivelse: Rapporten «Torturutsatte i den norske asylprosessen. En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis» (Fafo, 2021) er skrevet av Fafo på oppdrag fra UDI / Utlendingsdirektoratet.

PDF

Folk flest kan begå onde handlinger

Beskrivelse: I artikkelen forteller professor Paul Leer Salvesen hvordan man kan forstå tortur og onde handlinger. Salvesen understreker at det er mennesker som begår onde handlinger, ikke monstre.

PDF

We are like the Dead

Beskrivelse: I Rapporten “We are like the Dead. Torture and other Human Rights Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia” (2018), rapporterer Human Rights Watch om tortur i det Etiopiske fengselet Jijiga Central Prison.

Film

Sound of Torture

Beskrivelse: I mange år har tusenvis av mennesker hver måned flyktet fra det undertrykkende regimet i Eritrea. Da Europa stengte grensene, søkte flere mot Israel.

PDF

Voices from the dark.

Beskrivelse: « Voices from the dark. Torture and Sexual Violence Against Women in Assad’s Detention Centers

PDF

En frigjøringsleders historie

Beskrivelse: En frigjøringsleders historie er Aman Kedir Kamsares livsberetning. Kamsare forteller blant annet om livet som politisk fange i Etiopia, og om torturen han ble utsatt for i fangenskap.

PDF

FNs torturkonvensjon

Beskrivelse: FNs torturkonvensjon ble vedtatt i 1984 og trådte i kraft i 1987. Konvensjonen består av 33 artikler, og har som formål å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Nettside

Stø kurs - Tortur

Beskrivelse: Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur.