Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse i asylmottak

15 ressurser

Livet på asylmottak innebærer en psykososial stressbelastning som kan gi psykiske plager. Her finner du informasjon om kartlegging og forekomst av psykiske vansker hos asylsøkere, og om utfordringer og muligheter når det gjelder psykososial hjelp til asylsøkere og forebygging av psykiske plager.

PDF

Evaluering av tilrettelagt avdeling

Beskrivelse: Tilrettelagte avdelinger (TA) er et botilbud til asylsøkere som, ifølge UDI, har «behov ut over hva som kan håndteres i ordinære mottak». I rapporten «Evaluering av tilrettelagt avdeling.

Film

Flyktningers helse i Norge

Beskrivelse: Intervju med psykiater og forsker Sverre Varvin. Varvin har lang erfaring fra arbeid med flyktninger og psykisk helse. Han har blant annet skrevet flere bøker om temaet. Filmen ble laget av IMDI i 2014. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Film

Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Beskrivelse: Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune er et tverrfaglig team som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og personer som kommer til Norge via familieinnvandring / familiegjenforening.