Hopp til hovedinnhold

Bosetting av flyktninger

21 ressurser

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. På denne siden finner du en dokumentarfilm og informasjon om ulike ordninger og tilbud som er tilgjengelig.

PDF

Discuss it with your legal guardian

Beskrivelse: I forskningsartikkelen “Discuss it with your legal guardian: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors” (2020), ser en på hvordan omsorgen for enslige mindreårige flyktninger i omsorgsinstitusjoner organiseres og implikasjoner

Nettside

Planlegging og bosetting

Beskrivelse: En av temasidene til IMDI, som omhandler planlegging og bosetting. Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune.

Nettside

Våre nye barn

Beskrivelse: Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken.

Nettside

Veiviser.no

Beskrivelse: Veiviser.no omhandler «Bosetting av overføringsflyktninger».

PDF

Informasjon om bosetting (IMDI)

Beskrivelse: Informasjon om bosetting for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Brosjyren er på norsk, engelsk, tigrinja, dari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani, russisk)

Film

Guro Westgaard: Ansatt i bolig for enslig mindreårige

Beskrivelse: Westgård jobber ved boliger for enslige mindreårige i Larvik. I denne filmen forteller hun om hvordan Traumebevisst omsorg kan fungere i praksis, ut i fra erfaringer de har gjort seg med metoden. Intervju og film av RVTS Sør.

Film

Bofellesskapsfilmene

Beskrivelse: BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Nettside

Boliger til flyktninger

Beskrivelse: En av temasidene til IMDI, som omhandler boliger til flyktninger. Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig til de som kommer. Det finnes flere måter å lette dette arbeidet på.

PDF

Vær snill – Råd fra enslige mindreårige

Beskrivelse: I artikkelen «Vær snill! Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere» intervjuet psykologene Bjørgo Skårdalsmo og Harnischfeger sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år.

PDF

Fra bosetting til voksenliv

Beskrivelse: Bosetting av enslige mindreårige innebærer et kommunalt ansvar for å vurdere og å tilby omsorg og oppfølging.

PDF

Samordnet bosetting av flyktninger.

Beskrivelse: Her finner du en rekke perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene om samordnet bosetting av flytkninger. Samordnet bosetting av flyktninger

PDF

Sparka rundt som en ball

Beskrivelse: Fra forskningsprosjektet “Bosetting av unge flyktninger fra Afghanistan: Forventninger og innsats”. Kvalitativ studie av enslige mindreårige afghanske gutter. Et samarbeid mellom RBUP/HiT v/Ketil Eide, ISF v Hilde Liden og RVTS sør V/Torunn Fladstad.

Film

Flukt (2017) – Episode 5

Beskrivelse: Episoden viser båtflyktninger som ankommer Hellas, og hva som venter dem når de kommer dit. Resten av episoden omhandler bosetting av kvoteflyktninger, og vi får se igjen den syriske familien vi så i første episode.

Nettside

KS - Flyktninger og asylsøkere

Beskrivelse: Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. KS, kommunesektorens organisasjon har mye informasjon om bosetting på sin hjemmeside.