Hopp til hovedinnhold

Den globale flyktningsituasjonen

14 ressurser

FN og humanitære organisasjoner spiller en viktig rolle for flyktninger både i konfliktsituasjoner, under flukt og når det gjelder å gjenskape trygghet etter å ha forlatt hjemlandet. Organisasjonene observerer og registrerer globale flyktningestrømmer, og kan informere både flyktninger og andre om situasjonen i verden. Her kan du lese om den globale flyktningsituasjonen.

PDF

Desperate journeys

Beskrivelse: I denne rapporten gir UNHCR en oversikt over situasjonen for flyktninger og innvandrere som kommer til Europa og til Europas grenser og de bakenforliggende årsakene til flukt. De fleste av disse trendene ser ut til å fortsette i 2019.

PDF

Global trends. Forced displacement in 2018

Beskrivelse: UNHCR rapporterer at nesten 70,8 millioner mennesker var på flukt fra krig og konflikt ved utgangen av 2018. Den globale flyktningpopulasjonen økte med 2,3 millioner mennesker i 2018. om lag halvparten av verdens flyktninger er barn. I rapporten «

Nettside

Statistisk Sentralbyrå - SSB

Beskrivelse: Statistisk Sentralbyrå (SSB)  rapporterer at 233.797 personer med flyktningbakgrunn var bosatt i Norge i mai 2019. Dette betyr at 4,4 % av Norges befolkning har flyktningbakgrunn. På deres hjemmeside finner du flere oppdaterte statistikker.

PDF

Flyktningregnskapet

Beskrivelse: Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene fra Flyktningregnskapet 2022.

Film

Flukt (2017) – Episode 1

Beskrivelse: Episoden starter i Libanon, her er hver fjerde innbygger  flyktning. Episodens fokus er på en syrisk flyktningfamilie. Vi følger dem på den viktigste dagen i deres liv, da de skal på intervju med norske myndigheter.

Nettside

IDMC - Internal Displacement Monitoring Centre

Beskrivelse: IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, gir oppdatert informasjon om om situasjonen for internt fordrevne i verden med oversiktskart over pågående konflikter og katastrofer.

Nettside

Klimaendringer - FN-Sambandet

Beskrivelse: FN-Sambandet beskriver hvordan klimaendringer påvirker flyktningsituasjonen og hvor mange som drives på flukt som konsekvens av klimaendringer.   

Nettside

The New Humanitarian

Beskrivelse: The New Humanitarian er et uavhengig nettsted om humanitære konflikter og kriser. De driver uavhengig journalistikk fra krig, konflikt og katastrofeområder i verden.