Hopp til hovedinnhold

Avledet flyktningstatus for familiemedlemmer av flyktninger

Nettside

Ektefelle, samboere og barn av personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, kan søke om familieinnvandring (udi.no). Etter at de har kommet til Norge, kan de søke om flyktningstatus (avledet flyktningstatus) og reisebevis. På UDI sine hjemmesider kan en finne informasjon om avledet flyktningstatus for familiemedlemmer av flyktninger, reisebevis, samt hvordan en går fram for å søke om dette.