Hopp til hovedinnhold

Beskyttelse etter FN’s flyktningkonvensjon

Nettside

I følge

FN’s Flyktningkonvensjon

defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning». Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28a.

Utlendingsloven:

www.lovdata.no

. Se også FN`s hovedside på nett om flyktningkonvensjonen.