Hopp til hovedinnhold

Bruk av tolk i nevropsykologiske undersøkelser

Film

Nevropsykolog Jørgen Sundby forteller i denne filmen om hvordan man kan gjøre en god nevropsykologisk utredning også når man bruker tolk. Å gjennomføre en slik undersøkelse ved bruk av tolk er på mange måter særegent på grunn av nevropsykologiske undersøkelsers fokus på reliabilitet og validitet. Men situasjonen er også i stor grad overførbar til bruk av tolk ved andre undersøkelser der vi skal gjøre oppgaver sammen med pasient eller bruker. Eksempelvis under fysioterapi, tannbehandling, undervisning, medisinske undersøkelser eller lignende.