Hopp til hovedinnhold

Oppsummering av Istanbulprotokollens viktigste oppdateringer

PDF

I juni 2022 kom den nye oppdaterte Istanbulprotokollen med en rekke endringer. I denne artikkelen ser vi på kapitlene I, III, IV og VI som har mest fokus på tortur. Disse kapitlene er også de mest relevante for advokater og psykisk helsepersonell. Istanbulprotokollen er manualen Norge har forpliktet seg til å følge ved utredning og dokumentasjon av psykiske og fysiske skader etter tortur. Den er derfor sentral i arbeid med torturoverlevere.

Organisert under