Hopp til hovedinnhold

Rapport om kultur og psykisk helse for syrere (2015)

PDF

Rapporten tar sikte på å gi informasjon om den syriske befolkningens sosiokulturelle bakgrunn, samt kulturelle aspekter ved mental helse og psykososial velvære som er relevante for hjelpere. Rapporten er laget på bestilling fra FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR), og er basert på en omfattende gjennomgang av tilgjengelig litteratur på feltet.