Hopp til hovedinnhold

UNE har bestemt at jeg ikke får bli i Norge

Film

Hva skjer når enslige mindreårige asylsøkere får avslag på klagen sin hos UNE? I denne filmen forteller Amir hvordan det var for ham da han fikk andre avslag på søknad om asyl i Norge. Den skal hjelpe enslige mindreårige asylsøkere til å forstå hva som skjer, og situasjonen de står i når de får endelig avslag. Filmen er produsert i samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE).