Hopp til hovedinnhold

Økonomi

3 ressurser

Asylsøkere som bor i norske asylmottak har rett til livsopphold og enkelte andre tilleggsytelser. Bosatte flyktninger som deltar i introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad. I ressursene på denne siden finner du mer informasjon om økonomiske ytelser til asylsøkere og flyktninger.

Nettside

Økonomiske rettigheter for asylsøkere

Beskrivelse: Utlendingsdirektoratet (UDI) gir oversikt over asylsøkeres økonomiske rettigheter. Dette er spesifisert i «Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2016», RS2008-035V1.

Nettside

Arbeidstillatelse for asylsøkere

Beskrivelse: Asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden behandles. Det er knyttet noen betingelser til om slik tillatelse innvilges. Disse vil kunne variere over tid, avhengig av politiske vedtak.