Hopp til hovedinnhold

Ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger

Nettside

På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ligger det en god oversikt over hvem som har ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger, inkludert enslige mindreårige under og over 15 år. Oversikten inneholder blant annet informasjon om bosetting av enslige mindreårige flyktninger, verge, og fosterhjem, men også det mer overordnede ansvaret til kommune og fylkeskommune. Hvilket ansvar barnevernet bør ha overfor asylsøkerbarn generelt, og for enslige mindreårige asylsøkere henholdsvis under og over 15 år spesielt, er gjenstand for stadig politisk debatt. Det kan derfor skje hyppige regelendringer.