Hopp til hovedinnhold

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger  - En håndbok for kommunene

PDF,
Veileder

"Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - En håndbok for kommunene" er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er et verktøy for å støtte kommunene i arbeidet med oppfølging og bosetting av de enslige mindreårige. Håndboken er en oppdatert versjon av håndbøkene fra 2001 og 2011.

Organisert under