Hopp til hovedinnhold

Asylinfo.no og asylbarn.no

Nettside

Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur. Portalen har egne innganger for asylsøkere over eller under 18 år. Barn ledes videre til asylbarn.no der informasjonen er tilpasset deres spesielle situasjon som mindreårige. På asylbarn.no ligger det en rekke informasjonsfilmer som gjør det lettere å forstå budskapet. Nettportalen er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE).