Hopp til hovedinnhold

Barn, krig og flukt

Film,
Selvhjelpsmateriell

«Barn, krig og flukt» er en selvhjelpsbrosjyre for flyktningforeldre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm. Brosjyren og filmen beskriver hvordan barn kan reagere når de har opplevd krig og flukt, hvordan slike erfaringer påvirker hele familien og hva barna trenger i en slik situasjon. Brosjyren og filmen er oversatt til en rekke ulike språk. De kan være en hjelp både for foreldre og hjelpere. Brosjyren kan skrives ut og for eksempel gis til flyktninger og asylsøkere en tror kan trenge den eller legges på venterom.