Hopp til hovedinnhold

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen. Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

PDF

Rapporten sammenfatter funnene fra prosjektet Asylsøkende barn – er det mitt ansvar? som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra og i samarbeid med Redd Barna. Formålet med prosjektet har vært å belyse barnevernets ansvar for barn som bor på mottak, enten sammen med foreldre (medfølgende barn) eller alene (enslige mindreårige). Fokuset er på barnevernansattes ansvarsforståelse i saker som omhandler barn som søker asyl i Norge, og det blir  sett nærmere på hvordan ansatte forholder seg til bekymringsmeldinger, hvordan undersøkelser gjennomføres og hvilke utfordringer de ansatte møter ved iverksettelse av hjelpe- og omsorgstiltak. (NTNU SAMFUNNSFORSKNING Mangfold og inkludering 2015)