Hopp til hovedinnhold

Hverdagsstrategier hos papirløse barn

PDF

Barn som lever som papirløse håndterer en livssituasjon som hele tiden preges av trusselen om å oppdages, pågripes og sendes tilbake til en tilværelse deres foreldre og de selv oppfatter som livsfarlig. Denne forskningsrapporten fra 2016 belyser hva det innebærer for barn i skolealder å leve i en papirløs situasjon og hvordan de selv oppfatter sin hverdag. Den ser på hvilke strategier barna utvikler for å håndtere situasjonen, og tydeliggjør hvordan trusler mot barns helse, velbefinnende og utvikling kan reduseres.

Organisert under