Hopp til hovedinnhold

Bufdir: Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Nettside

Bufdir (Barne- ungdom og familiedirektoratet) har en nettressurs om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Nettressursen inneholder informasjon om bosetting, omsorgssentertilbudet samt veiledere, rutiner og fagstøtte. (Bilde: "Ungdomshopper", BufDir)

Organisert under