Hopp til hovedinnhold

Children exposed to sexual violence in war, conflict, humanitarian crisis and low resource communities. A mental health manual for helpers

Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Veileder

"Children exposed to sexual violence in war, conflict, humanitarian crisis and low resource communities. A mental health manual for helpers" er utarbeidet av Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info (HHRI). Dette er en håndbok for arbeid med barn som har overlevd seksualisert vold i forbindelse med krig, konflikt, humanitære kriser og utsatte situasjoner. Håndboka finnes foreløpig på engelsk, men planen er å oversette den til stadig nye språk. Den kan lastes ned fra HHRI sin hjemmeside. Håndboka er utviklet for hjelpere i ulike kontekster og land og krever ingen spesiell grunnutdanning. Hjelpere kan benytte materialet på en fleksibel måte, tilpasset de overleverne de møter. Selv om materialet i håndbøkene er utviklet med tanke på overlevere etter seksuell vold i krig, konflikt humanitære kriser og utsatte situasjoner, er det også nyttig i møte med overlevere etter seksuelle overgrep i sivile kontekster og traumatiserte generelt.