Hopp til hovedinnhold

Conflict related sexual violence

PDF

Hvert år lager FNs generalsekretær en rapport om seksuell vold i væpnet konflikt og i etterkant av slike konflikter. Rapportene inkluderer en oversikt over aktører i ulike land som mistenkes for å begå eller være ansvarlig for konfliktrelatert seksuell vold. De foreslår også tiltak for forebygging, beskyttelse, rehabilitering og straffeforfølgning. Rapportene finnes på hjemmesiden til UN. Her er raporten «Conflict related sexual violence. Report of the UN Secretary-General» for 2020.