Hopp til hovedinnhold

Detection and assessment of victims of ill-treatment and torture in Primary Health Care

PDF

Artikkelen «Detection and assessment of victims of ill-treatment and torture in Primary Health Care. Quick guide including developments in the 2022 updated version of the Istanbul Protocol» (2023), gir en rask innføring i den oppdaterte versjonen av Istanbul-protokollen. Den retter seg spesielt til førstelinjetjenesten og angir hvordan en kan strukturere en forenklet rapport om skader etter tortur i en slik kontekst. Således er artikkelen særlig relevant for asyl- og flyktningleger, fastleger, flyktninghelseteam og helsesykepleiere som møter asylsøker og flyktninger. 

Organisert under