Hopp til hovedinnhold

Enslige Mindreårige: Tilværelsen på et mottak

Film

Hvordan er det å leve på mottak og hvilke behov og utfordringer bringer det med seg? Her forteller Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, om hvordan tilværelsen er for enslige mindreårige på aylmottak i Norge. Hvordan påvirkes for eksempel disse barna og ungdommene av at livet settes på vent? Filmen er laget av RVTS Midt.

Organisert under