Hopp til hovedinnhold

Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

PDF

I henhold til norsk lov og internasjonale konvensjoner er norske myndigheter ansvarlige for at alle barn og ungdommer som oppholder seg i Norge er i en forsvarlig omsorgssituasjon. I Fafo-rapporten «

Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

», har en undersøkt hvordan omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år utøves på mottak i Norge i dag. Den setter fokus på ivaretagelse av grunnleggende behov som omsorg, mat, søvn, trygghet, sosial relasjoner og selvrealisering. Videre blir ungdommenes omsorgsbehov sett i lys av nyere hjerneforskning.

Organisert under