Hopp til hovedinnhold

Fact sheets on torture

Nettside

Dignity, Dansk Institutt mot Tortur,  har publisert en rekke fakta-ark over ulike torturmetoder og vanlige konsekvenser disse kan ha for helse. Formålet med faktaarkene er å gi informasjon og styrke profesjonelle hjelpere som møter torturoverlevere. De har også publisert en rekke faktaark om ulike juridiske aspekt knyttet til tortur. Faktaarkene finnes på engelsk og arabisk.  

Organisert under