Hopp til hovedinnhold

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Nettside

Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap. Fagressursen inneholder blant annet følgende digitale kompetansepakker: «Juridisk kompetanse», «Programrådgiveres rolle», «Migrasjonshelse», «Godkjenning av utenlands utdanning», «Fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring» og «Arbeidsrettet introduksjonsprogram».

Organisert under