Hopp til hovedinnhold

Familiegjenforening i eksil. Forebyggende familiesamtaler

PDF

Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt adskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene har hver for seg eller sammen vært utsatt for mange belastninger og traumatiske hendelser. Gjenforening med familien etter flere år kan innebære store utfordringer og omstillinger. «Familiegjenforening i eksil. Forebygging gjennom familiesamtaler» (2016) er et veiledningshefte som beskriver hvordan en kan legge opp forebyggende samtaler med familier. Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom RVTS Midt, Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt, UiO og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.