Hopp til hovedinnhold

Flyktningbiblioteket

Nettside

Flyktningbiblioteket er et digitalt bibliotek, utviklet av NKVTS. Det inneholder forskningsbasert litteratur, som forskningsartikler og bøker om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Biblioteket har oversikt over den mest sentrale kunnskapen og nettressursene en trenger for å kunne hjelpe flyktninger ved ankomst. Biblioteket refererer både til digitalt tilgjengelig fagstoff og sentrale flyktningfaglig litteratur som ikke er digitalt tilgjengelig. Forskningen er relevant både for de som møter flyktninger og asylsøkere i sitt arbeid eller som frivillige, og for forskere og beslutningstagere.

Organisert under