Hopp til hovedinnhold

FNs torturkonvensjon

PDF

FNs torturkonvensjon ble vedtatt i 1984 og trådte i kraft i 1987. Konvensjonen består av 33 artikler, og har som formål å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Norge undertegnet FNs torturkonvensjon i 1985, og i 1986 ble det besluttet at Norge skulle ratifisere konvensjonen.

Organisert under

Dokument