Hopp til hovedinnhold

Guide og App for flyktningforeldre – og e-læringskurs for hjelperne

PDF,
Selvhjelpsmateriell

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero Norge AS har gått sammen om å utvikle og formidle en guide og en App til flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og App’en skal hjelpe foreldre til å støtte sine barn best mulig i en tid preget av stor usikkerhet. De er også godt egnet for bosatte flyktninger. Verktøyene kan benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst og frustrasjoner. De er et redskap til foreldrene som utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig. Foreldreguiden av Atle Dyregrov og Magne Raundalen og appen er oversatt til ulike språk.

Det er også utviklet et e-læringskurs i tre moduler for de som arbeider med flyktningforeldre. Målet med kurset er å gjøre dem bedre rustet til å formidle foreldreguiden. Via e-læringsprogrammet får en mulighet til å laste ned undervisningsmateriell om foreldreguiden.