Hopp til hovedinnhold

Mental Health and Human Rights

Nettside

Mental Health and Human Rights Info er en internasjonal ressursdatabase om konsekvenser av alvorlige menneskerettighetsbrudd for mental helse. Den gir også innspill og redskap til hvordan en kan hjelpe. Ressursdatabasen har egne temasider om flyktninger og asylsøkere, tortur, kjønnsbasert forfølgelse, seksualisert vold, barn i væpnet konflikt, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), katastrofer, post-konflikt samfunn og gjenopprettende rettferdighet, etikk i psykososialt arbeid, LGBT-rettigheter, forsvar av menneskerettighetene, rehabilitering etter menneskerettighetsbrudd, samt hjelp til hjelpere.