Hopp til hovedinnhold

I velferdsstatens venterom

PDF

NOU 2011:10 er en utredning om mottakstilbudet for asylsøkere. Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til organisering av mottaksapparatet for asylsøkere, samt forslag til en lov som regulerer mottakstilbudet. I rapporten finnes anbefalinger om hva slags hensyn mottaksapparatet kan ta for å møte behovet for struktur og drift samtidig som man ivaretar fleksibilitet og mulighet for å møte den individuelle beboers behov.

Organisert under

Dokument