Hopp til hovedinnhold

Irregulær bistand. En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter

Nettside

Personer som lever som irregulære migranter i Norge, lever svært utsatte liv. Rapporten "Irregulær bistand.
En kartlegging av norske storbyers møter med irregulære migranter" viser den store variasjonen i hvem som lever som irregulære migranter i Norge, og presenterer en typologi over ulike strategier for å klare seg i Norge uten en gyldig oppholdstillatelse. Forskerne viser også hvordan norske storbyer løser ulike utfordringer i møte med ulike grupper irregulære, med særlig fokus på utforming av helsetjenester, tjenester rettet mot barn, tilbud om bolig, regulering av arbeid, og sikkerhet. Dette er undersøkt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Rapporten viser at den nasjonale politikken i liten grad legger til rette for at lokalt ansatte som møter irregulære migranter skal bistå dem, og dette preger de lokale møtene. Med unntak av noen tilrettelagte helsetilbud har storbyene utviklet få lokalpolitiske svar på utfordringene irregulære migranter opplever. I praksis er det derfor de ansatte i førstelinjen i storbyene som gjør egne vurderinger og ender opp med å håndtere mange av disse utfordringene på egen hånd.

Organisert under