Hopp til hovedinnhold

Kartleggingsskjemaer for flyktninger

På NKVTS sin hjemmeside, kan en finne kartleggingsskjema for flyktninger. PAIR er et kartleggingsskjema som kan brukes i kommuner til å kartlegge psykososiale forhold og stressrelaterte helseplager for nylig ankomne flyktninger under 18 år. Det er utviklet ulike skjema for ulike aldersgrupper. Skjemaene er tilgjengelige på ulike språk. "Psykososial kartlegging av flyktninger i ankomstfasen, barneversjonen" (PAIR-C), samt barne- og ungdomsversjonen (PAIR-CA), er utviklet i samarbeid med Folkehelseinstitutt og en internasjonal ekspertgruppe. Skjemaene kan brukes kort tid etter ankomst. På den måten kan en få rask tilbakemelding på om det er behov for videre tiltak, og på hvilket nivå.

Organisert under