Hopp til hovedinnhold

KidNET - Narrativ eksponeringsterapi for barn og unge

KIDNET – er en versjon av NET, Narrativ eksponeringsterapi, for barn og ungdom. Historiefortelling for å reparere stress og traumeplager. KIDNET er for mindreårige, barn og ungdom som har hatt gjentatte erfaringer med mange og gjentatte traumatiske stressorer som overgrep, sosial diskriminering og organisert vold. Metoden går ut på kronologisk guidet historiefortelling sammen med barnet langs barnet livslinje. En fokuserer på noen av de mest stressende hendelsene. Dette kan være tilstrekkelig til å gi vesentlig lettelse i plager og øke barnets fungering, selv hos barn som har opplevd alvorlig og kompleks traumatisering.

Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold. Metoden er utviklet av bistandsorganisasjonen VIVO, og er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere i vanskelige livssituasjoner. NET er en traumebehandling har vært brukt både i flyktningeleire og etter ankomst til nytt land.  Den er spesielt egnet for personer som har opplevd gjentatte traumer, og er i dag en standarisert korttidstilnærming som kombinerer prinsipper fra Testimonial Therapy/Vitnesbyrdterapi og Prolonged Exposure Therapy. NET er blant de tilnærmingene som har best dokumentert effekt i arbeid med traumatiserte flyktninger og asylsøkere,  både når det gjelder barn og ungdom (KIDNET) og voksne.

Manualen «Narrative Exposure Therapy. A short-term treatment for traumatic stress disorders» (M. Schauer, F.Neuner & T. Elbert, 2011) kan også bestilles på nett.

Organisert under