Hopp til hovedinnhold

Kollektiv beskyttelse

Nettside

Norge har en egen hjemmel i utlendingsloven § 34 om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. Hovedformålet med § 34

Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon

er å kunne gjøre en gruppevurdering i stedet for en individuell vurdering når det på kort tid vil komme så mange personer at presset på mottaks- og saksbehandlingen vil bli for stort.

Organisert under