Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutviklingsprogrammet Traumebevisst omsorg

Film

Hanne Visdal-Johnsen er fagleder ved EMbo Stavanger og jobber med enslige mindreårige flyktninger. EMbo har over tid hatt et tett samarbeid med RVTS Vest, med støtte fra RVTS Sør. I denne filmen forteller hun om sine erfaringer fra samarbeidet og spesielt kompetanseutviklingsprogrammet «Traumebevisst omsorg».

Organisert under