Hopp til hovedinnhold

Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninger

PDF,
Veileder

BUP Sjøvegan har laget et ressurshefte for BUP-ansatte som ønsker å starte et gruppetilbud med en narrativ- og kreativ tilnærming. Ressursheftet er laget på bakgrunn av deres erfaringer med gruppertilbud til enslige mindreårige, og inneholder mange konkrete forslag til hvordan gruppetilbudet kan legges opp. Heftet gir også råd for å unngå fallgruver med hensyn til organisering og momenter ved ulike aktiviteter. Det gir også eksempler på verktøy som kan være nyttig i traumebehandling. BUP Sjøvegan har gode erfaringer med å bruke helsesøster eller barnefaglige koordinatorer på mottak for enslige mindreårige som medgruppeledere.