Hopp til hovedinnhold

Kultur, kontekst og psykopatologi – manual for diagnostisk intervju

PDF,
Undervisningsmateriell

«Kultur, kontekst og psykopatologi» er en manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV som kan benyttes i utredning. Manualen er oversatt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening. Manualen retter seg mot leger, psykologer og annet helsepersonell som vurderer og diagnostiserer psykisk sykdom og lidelser i flerkulturelle behandlingsmiljøer.

Photo by Tim Mossholder On Unsplash