Hopp til hovedinnhold

Kulturmøter i psykisk helsevern

Nettside

Møtet mellom flyktninger med psykiske lidelser og behandlingsapparatet byr på mange utfordringer. I denne artikkelen undersøker forfatter Haci Akman flyktningers erfaringer og opplevelser i møte med det norske psykiatriske behandlingsapparatet. Forfatteren tar sikte på å få fram tanker, erfaringer og holdninger fra kommunikasjonen og meddelelser mellom aktørene.

Photo by

Priscilla Du Preez

on

Unsplash

Organisert under