Hopp til hovedinnhold

Lavere risiko for selvmord blant flyktninger

Nettside,
PDF

“Selv om flyktninger ofte har opplevd traumatiserende hendelser, har de lavere risiko for selvmord enn innfødte nordmenn og svensker, ifølge en ny studie” (UiO, 2022). Dette kan du lese mer om i nyhetssaken "Lavere risiko for selvmord blant flyktninger" og forskningsartikkelen "Selvmord og villet egenskade blant innvandrerbefolkningen i Norge: innsikt basert på norske registre" fra NSSF / Nasjonalt Senter for selvmordsforskning- og forebygging.

Organisert under