Hopp til hovedinnhold

Livets tre - Narrativ metode

PDF,
Undervisningsmateriell

““Livets tre” er hentet fra Narrativ praksis. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Målgruppen er enslige mindreårige, men også barn, ungdom og voksne med flyktningbakgrunn. Metoden kan benyttes individuelt eller i gruppe. ABUP og RVTS Sør har utarbeidet inspirasjonshefte og beskrivelse av kurslederopplæring. Helen Kolb ved Universitetet i Agder har gjort en evaluering av “Livets tre” som verktøy for psykososial støtte for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, som ligger vedlagt.