Hopp til hovedinnhold

Mental health and gender based violence

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse. En av de tematiske undersidene handler om seksualisert vold i krig og konflikt. Der finner en manualer for arbeid med overlevere etter slik vold, kvinner, menn og barn. Manualen for arbeid med kvinnelige overlevere «Mental health and gender-based violence. Helping survivors of sexual violence in conflict – a training manual» og den tilhørende verktøykassen «Psykisk helse og kjønnsbasert vold. Hjelp til overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt – en kurshåndbok. Verktøykassen» er oversatt til en rekke språk. Manualen for arbeid med gutter og menn «Seksuell vold mot gutter og menn i krig, konflikt og migrasjon. En håndbok for hjelpere om psykisk helse» finnes foreløpig på norsk og engelsk. Manualen for arbeid med barn "Children exposed to sexual violence in war, conflict, humanitarian crisis and low resource communities. A mental health manual for helpers" finnes foreløpig på engelsk. Manualene er utviklet for hjelpere i ulike kontekster og land og krever ingen spesiell grunnutdanning. Hjelpere kan benytte materialet på en fleksibel måte, tilpasset de overlevere de møter