Hopp til hovedinnhold

Mental health and gender based violence

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse i katastrofer, konflikt og krig. En av de tematiske undersidene handler om kjønnsbasert vold, med et særlig fokus på seksualisert vold i krig og konflikt. Der finner man håndbøker for arbeid med overlevere etter slik vold; kvinner, menn og barn. Håndbøkene er utviklet for hjelpere i ulike kontekster og land og krever ingen spesiell grunnutdanning. Hjelpere kan benytte materialet på en fleksibel måte, tilpasset de overlevere de møter i sitt arbeid. Selv om materialet i håndbøkene er utviklet med tanke på overlevere etter seksuell vold i krig og konflikt, er det også nyttig i møte med overlevere etter seksuelle overgrep i sivile kontekster og traumatiserte generelt.