Hopp til hovedinnhold

Mindreårige med eldre ektefeller

Nettside

Det hender at mindreårige asylsøkere eller flyktninger kommer til Norge med en eldre ektefelle.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / Bufdir

har informasjon om barneverntjenesten sitt ansvar i slike tilfeller. På sin hjemmeside spesifiserer de hva som forventes av barneverntjenesten når det avdekkes at mindreårige har kommet til Norge sammen med eldre ektefeller med og uten barn.

Organisert under