Hopp til hovedinnhold

Mindreårige ofre for menneskehandel - veileder for barnevernet

Veileder

Hvis du har behov for veiledning i saker hvor du mistenker at en mindreårig kan være utnyttet til menneskehandel, så ta kontakt med Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet (Bufdir) sin veiledningsfunksjon. De gir råd og veiledning i enkeltsaker og kan også bidra med kompetanseheving gjennom foredrag og opplæring.

Organisert under