Hopp til hovedinnhold

Minoritetsspråkliges erfaringer med tolking i møte med det offentlige

PDF

På oppdrag fra IMDi har NTNU Samfunnsforskning gjennomført et FoU-prosjekt om minoritetsspråklige innbyggeres perspektiver på tolking og tolkemedierte møter med det offentlige. Rapporten finner at minoritetsspråklige innbyggere gir gjennomgående uttrykk for at når de ønsker tilgang til tolk i møte med det offentlige, så er dette knyttet til et behov for å forstå det som sies i møtene, samt et behov for å kunne besvare spørsmål, gi informasjon og stille spørsmål. Det fremheves at usikkerhet om tolkers profesjonalitet, etterlevelse av taushetsplikt, eller mangelfulle språklige/tolkefaglige kvalifikasjoner skaper tillitsutfordringer som utgjør et rettssikkerhetsproblem og en barriere mot å sikre likeverdige offentlige tjenester.

Organisert under