Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt tolkeregister

Nettside

Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge. Med kvalifiserte tolker menes tolker som har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker, slik at de oppfyller kravene for å være oppført i registeret.

I registeret kan man sjekke kvalifikasjonene til en tolk som allerede er bestilt. Man kan også søke etter tolker ut fra språk, kjønn og bosted.

Merk at det ikke er mulig å bestille en tolk via registeret. Men du vil finne kontaktinformasjon til en tolk slik at du kan kontakte ham eller henne direkte.

Organisert under