Hopp til hovedinnhold

Nevropsykologiske utredninger med flyktninger og asylsøkere – noen betraktninger

Film

Nevropsykolog Jørgen Sundby forteller i denne filmen om spesielle utfordringer en kan møte ved nevropsykologisk utredning av asylsøkere og flyktninger. I tillegg til å foreta nevropsykologiske tester, er det viktig å få god informasjon om hvordan personens liv har vært tidligere, traumatiske erfaringer, tidligere skolegang, samt vurdere hvordan kulturelle faktorer kan spille inn. I de tilfellene man er usikker på tolkningen av testresultatene, kan det være lurt å sette inn adekvate tiltak for å bedre fungering. En kan så foreta en ny utredning etter noen år, for å kunne komme til sikrere konklusjoner.