Hopp til hovedinnhold

NOVA - migrasjons- og minoritetsforskning

Nettside

Velferdsforskningsinstituttet

NOVA

er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved OsloMet. NOVA vektlegger studier av livsløpet fra barndom til eldre år. De forsker på de norske og europeiske velferdssamfunnennes tiltak og tjenester, og er særlig opptatt av levekårsutfordringer, fordeling og sosialt utenforskap. NOVA inkluderer et fokus på migrasjons- og minoritetsforskning.